MYALERT & MOBILETRACKING

De MyAlert is een zeer betrouwbare persoonsalarmering die speciaalwordt gebruikt tijdens lastige of dreigende situaties.Het alarm wordt geactiveerd met een druk op de alarmknop ofautomatisch doormiddel van de Mandown (non-movement) sensoren.

Ingeval van een noodsituatie heeft de medewerker direct contact metdeMeldkamer naar keuze.Daar zien de centralisten onmiddellijk wie en waar de medewerker zich bevindt en worden hulpdiensten direct ingeschakeld.