Opleiding beveiliger

Opleiding beveiliger MBO niveau 2

MBO Beveiliger 

Erkende MBO 2-opleiding, Behaal een officieel MBO-diploma

Lijkt het je leuk om te werken in de beveiliging en wil je beveiliger worden? Zorg dan dat je de juiste papieren haalt. Met deze beroepsgerichte opleiding MBO Beveiliger behaal je het officiële MBO-diploma Beveiliger. Deze opleiding kan je via Icon Security behalen. Is dat niet mooi meegenomen? Neem snel contact op voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden. En voor je het weet werk je via ons bij diverse objecten. 

Opleiding beveiliger

Beveiliger

 De beveiliger bewaakt de veiligheid, binnen de kaders van een beveiligingsopdracht en altijd in een private omgeving. Hij/zij signaleert risico's, neemt preventieve maatregelen en treedt repressief op. Hij/zij moet durven optreden zonder grote risico’s te nemen, waarbij de beveiliger in contact staat met de meldkamer of alarmcentrale. Bewust van zijn ondersteunende rol biedt de beveiliger ook hulp en service. Daarom heeft de beveiliger interesse in wat er bij een bedrijf speelt. Het uniform draagt bij aan de vereiste representativiteit. Verder is de beveiliger bereid samen te werken, zowel binnen het team als met personeel van andere afdelingen. Hij/zij weet: beveiligen kun je niet alleen, de ogen en oren van iedereen zijn daarbij nodig

Opleiding beveiliger

Kerntaken en Werkprocessen

Signaleert risico's en neemt preventieve maatregelen

• Voert surveillances en controles uit

• Voert toegangs- en uitgangscontroles uit

Treedt repressief op

• Houdt verdachten aan

• Treedt op bij incidenten

• Treedt op bij ongewenst gedrag

 

Voert dienstverlenende taken uit • Biedt service en hulp

• Voert (eenvoudige) baliewerkzaamheden uit

Opleiding beveiliger

Kerntaken

Kerntaak 1

Uw praktijkopleider organiseert het leerproces van de student op de werkvloer. Daarbij horen de volgende werkprocessen:

• het selectiegesprek voeren met de student

• een inwerkprogramma maken

• de beginsituatie en leerbehoefte van de student vaststellen

• in overleg met de student de leeractiviteiten bepalen

• een praktijkleerplan opstellen, met de volgorde en het tijdpad van de leeractiviteiten

• contacten onderhouden met de praktijkbegeleider van school en de adviseur praktijkleren van SBB

 

Kerntaak 2

Uw praktijkopleider leidt de student op in de praktijk. Dat doet hij door de volgende werkprocessen:

• de student op de werkvloer opleiden

• het leerproces van de student bewaken en sturen

• begeleidings- of voortgangsgesprekken met de student voeren

• de voortgang in het leerproces van de student beoordelen

• de bpv-periode evalueren

 

Themabijeenkomsten

De praktijkopleider staat er niet alleen voor. De adviseur praktijkleren van SBB adviseert hem over alles wat bij het leren in de praktijk komt kijken. Dat doet hij persoonlijk of tijdens een reguliere themabijeenkomst voor praktijkopleiders die SBB in de regio’s organiseert. Als een dergelijke bijeenkomst in de regio plaatsvindt, ontvangt de praktijkopleider daarvoor een uitnodiging.

Opleiding beveiliger

De rol van Iconic Security

Iconic Security zorgt voor een veilige werkomgeving. Wij kennen de eisen van de opleiding en organiseren zo veel mogelijk praktijksituaties die de student ook in zijn latere beroep zal tegenkomen. Als eerste aanspreekpunt coacht de praktijkopleider de student bij zijn ontwikkeling tot een zelfstandig functionerende werknemer.

Leerbedrijf beveiliger

ERKEND LEERBEDRIJF

Sinds maart 2020 zijn wij een SBB erkend  leerbedrijf. Dat betekend dat jij nu bij ons een opleiding beveiliger MBO niveau 2 kan volgen. Voor meer informatie neem contact met ons op en dan bespreken wij de mogelijkheden.